Οι ποιητές φεύγουν - Αργύρης Χιόνης

  

Χριστούγεννα 2011 

Ένα μήνυμα φτάνει με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  Ανάμεσα στις λιγοστές του λέξεις γράφει: 
«Τώρα που έφυγε ο ποιητής Αργύρης Χιόνης 
είμαστε τόσο μόνοι.» 

Αποστολέας: Ηλίας Κεφάλας 
Τα αποσπάσματα είναι από ΕΔΩ